Ali Bin Abi Thalib dan Buah Delima

Suatu hari Ka’ab Al-Akhbar pernah menceritakan sebuah kisah, ia berkata: Ketika putri Rasulullah Saw sayyidah Fatimah Az-Zahra sedang sakit, datanglah Ali bin Abi Thalib untuk menjenguk. Ia bertanya: “Wahai Fatimah, apakah dalam keadaan seperti ini kamu mempunyai keinginan?”. Fatimah menjawab: “Wahai Ali, aku menginginkan sebuah delima yang manis”. Sahabat Ali yang tidak memiliki suatu apapun…