Ali Bin Abi Thalib dan Buah Delima

Suatu hari Ka’ab Al-Akhbar pernah menceritakan sebuah kisah, ia berkata: Ketika putri Rasulullah Saw sayyidah Fatimah Az-Zahra sedang sakit, datanglah Ali bin Abi Thalib untuk menjenguk. Ia bertanya: “Wahai Fatimah, apakah dalam keadaan seperti ini kamu mempunyai keinginan?”. Fatimah menjawab: “Wahai Ali, aku menginginkan sebuah delima yang manis”. Sahabat Ali yang tidak memiliki suatu apapun…

Utsman bin Affan Membeli Sumur Yahudi

Pada saat itu di Madinah hanya ada satu sumur yang mengeluarkan air. Sumur tersebut dimiliki seorang Yahudi. Seorang Yahudi tersebut menjual airnya kepada umat Islam dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja umat Islam menjadi resah dengan persoalan ini. Kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah lantas menyeru kepada para sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan air…

Umar Bin Khatab dan Ibu Pemasak Batu

Alkisah, tanah Arab tengah dilanda paceklik. Musim kemarau berjalan cukup panjang, membuat tanah-tanah di sana tandus. Khalifah Umar bin Khattab kala itu tengah memimpin umat Islam menjalani tahun yang disebut Tahun Abu. Suatu malam, Khalifah Umar mengajak seorang sahabat bernama Aslam untuk mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. Langkah Khalifah Umar terhenti di dekat sebuah…

Abu Bakar Ash Shidiq Memerdekakan Budak

Ketika Umayyah bin Khalaf menindas dan menyiksa kaum muslimin yang fakir, ialah Bilal bin Rabbah, salah satu budaknya yang menjadi sasaran penyiksaan dan kekejamannya. Bilal bin Rabbah, dibiarkan kelaparan dan kehausan selama sehari semalam. Ia dibaringkan di atas gurun pasir yang gersang dan panas. Tak hanya itu, Umayyah memerintahkan budak-budak lainnya untuk mengangkat batu besar…